EN

Dziękujemy, Jerzy Kowalski

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Finanse

Newsletter

ESMA ESEF - nowe wymogi sprawozdawcze

 

 

Od 2020 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wprowadził wymóg dotyczący europejskiego jednolitego formatu elektronicznego (ESEF), zobowiązując emitentów giełdowych (na rynkach regulowanych w UE) do stosowania jednego standardu cyfrowego w formacie Inline XBRL (iXBRL) dla przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF.
Inline XBRL umożliwia emitentom osadzanie danych XBRL bezpośrednio w dokumencie HTML, dzięki czemu raporty ESEF można przeglądać za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej.
 
Aby spełnić wymagania ESMA i zapewnić zgodność, opracowaliśmy szereg rozwiązań dla ESEF - API oraz komponenty umożliwiające instytucjom budowanie rozwiązań ESEF.
Taxonomy Extensions
 
 
XWand Taxonomy Editor enabling Issuers and Consultants to design an implement complete taxonomy extension compliant with ESMA ESEF rules
 • Graphical interface
 • Standalone desktop editor
 • Full set of XBRL editing features required
 • Search, filtering and color-coding features
 • Validation engines required to confirm quality of taxonomy extension developed
 • Import/export from Excel for dictionary elements and hierarchies

RESTful API enabling Excel-to-Taxonomy Extension conversion
 • Design of taxonomy dictionary and hierarchies done in MS Excel
 • Automatic conversion to XBRL taxonomy extension compliant with ESMA ESEF
 • Taxonomy validation API
Contact us for more information or for getting an access to demo version of the products [email protected]
Inline XBRL/ESEF APIs
 • Loading Inline XBRL file (incl. Report Package archives)
 • Extract plain XBRL instance document from Inline XBRL
 • All kinds of validations applicable for ESEF reports
  • XBRL 2.1
  • Inline XBRL
  • Dimensions
  • Calculation
  • Formulas
  • ESEF Reporting Manual
 • Rendering ESEF- reported data to Excel file
 • Rendering validation results to Excel file
(*) Some components might be available for Java only

Contact us for more information or for getting an access to demo version of the products [email protected]
Web Components
Inline XBRL Viewer
 • JavaScript viewer enabling easy navigation through Inline XBRL documents
 • Highlighting all tagged elements
 • Searching for specific tags
 • Browser for taxonomy dictionary (elements, dimensions, hierarchies)
 • Data validation and validation results browser (XBRL, Inline XBRL, Calculation, Formula ESEF Reporting Manual)
 
Contact us for more information or for getting an access to demo version of the products [email protected]
 

ESMA ESEF - nowe wymogi sprawozdawcze

 

 

Od 2020 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wprowadził wymóg dotyczący europejskiego jednolitego formatu elektronicznego (ESEF), zobowiązując emitentów giełdowych (na rynkach regulowanych w UE) do stosowania jednego standardu cyfrowego w formacie Inline XBRL (iXBRL) dla przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF.
Inline XBRL umożliwia emitentom osadzanie danych XBRL bezpośrednio w dokumencie HTML, dzięki czemu raporty ESEF można przeglądać za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej.
 
Aby spełnić wymagania ESMA i zapewnić zgodność, opracowaliśmy szereg rozwiązań dla ESEF - API oraz komponenty umożliwiające instytucjom budowanie rozwiązań ESEF.
 
 
XWand Taxonomy Editor enabling Issuers and Consultants to design an implement complete taxonomy extension compliant with ESMA ESEF rules
 • Graphical interface
 • Standalone desktop editor
 • Full set of XBRL editing features required
 • Search, filtering and color-coding features
 • Validation engines required to confirm quality of taxonomy extension developed
 • Import/export from Excel for dictionary elements and hierarchies

RESTful API enabling Excel-to-Taxonomy Extension conversion
 • Design of taxonomy dictionary and hierarchies done in MS Excel
 • Automatic conversion to XBRL taxonomy extension compliant with ESMA ESEF
 • Taxonomy validation API
Contact us for more information or for getting an access to demo version of the products [email protected]
 • Loading Inline XBRL file (incl. Report Package archives)
 • Extract plain XBRL instance document from Inline XBRL
 • All kinds of validations applicable for ESEF reports
  • XBRL 2.1
  • Inline XBRL
  • Dimensions
  • Calculation
  • Formulas
  • ESEF Reporting Manual
 • Rendering ESEF- reported data to Excel file
 • Rendering validation results to Excel file
(*) Some components might be available for Java only

Contact us for more information or for getting an access to demo version of the products [email protected]
Inline XBRL Viewer
 • JavaScript viewer enabling easy navigation through Inline XBRL documents
 • Highlighting all tagged elements
 • Searching for specific tags
 • Browser for taxonomy dictionary (elements, dimensions, hierarchies)
 • Data validation and validation results browser (XBRL, Inline XBRL, Calculation, Formula ESEF Reporting Manual)
 
Contact us for more information or for getting an access to demo version of the products [email protected]
 
 • Wide scope of functionalities needed to build ESEF's platforms
 • Highly integrable components
 • Platform independent
 • Fully compliant with XBRL standard and regulations