EN

Polityka prywatnościNiniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych Użytkowników stron internetowych („Witryn”) zarządzanych przez spółkę FQS Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „FQS” lub „Spółka”). 

Zasady ogólne
Nadrzędnym celem FQS jest zapewnienie poufności informacji przekazanych przez użytkowników Witryn FQS oraz ochrona ich prywatności.  W ramach powyższego zobowiązania FQS przedsiębierze wszystkie wymagane środki w celu należytej ochrony danych osobowych powierzonych za pośrednictwem Witryn.

Co do zasady, FQS będzie przechowywać i przetwarzać wyłącznie te dane, które zostały dobrowolnie przekazane przez użytkowników Witryn zarządzanych przez spółkę FQS.  Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności w celu uzyskania pełni informacji w jaki sposób i w jakim celu FQS pozyskuje, przechowuje i przetwarza dane osobowe powierzone przez użytkowników.

Administrator danych
Administratorem danych jest FQS Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-538), ul. Parkowa 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000033524, o kapitale zakładowym 1.000.000 złotych, NIP: 6762043548, Regon: 35142184700000.

DANE PRZETWARZANE PRZEZ FQS

Logi systemowe
Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego Witryny FQS jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych.  Zapisywane w ten sposób dane to: data, czas wizyty, używany rodzaj przeglądarki internetowej, typ systemu operacyjnego oraz adres IP.  Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin Witryn.

FQS nie pobiera ani w sposób automatyczny ani ręcznie danych geograficznych urządzeń wykorzystywanych przez użytkownika, nie są również pobierane i w inny sposób przetwarzane dane dotyczące działalności wykonywanej przez Użytkownika, np. w celu prowadzenia analiz marketingowych lub profilowania. 

Formularze danych
Dane osobowe podane przez Użytkowników podczas wypełniania formularzy w Witrynie FQS zna tylko Użytkownik i Spółka, i Spółka gwarantuje, że dane osobowe Użytkowników nie zostaną nikomu ujawnione, poza przypadkami, gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów. 

Dane osobowe podawane przez użytkownika podczas rejestracji w formularzu pobierania produktów testowych lub w formularzu kontaktowym są używane do kontaktu z użytkownikiem w celu udostępniania kluczy licencyjnych do wersji testowych oraz w celach marketingowych, w tym również przekazywane spółkom z grupy Fujitsu oraz partnerom FQS, zgodnie z informacjami przekazanymi w formularzu i klauzulach zgód na wykorzystywanie danych.

Dane osobowe podawane przez użytkownika na podstronie Praca i Kariera (www.fqs.pl/praca-i-kariera) są zbierane do celów rekrutacji, w tym w szczególności w związku z ogłaszanymi przez FQS ofertami pracy lub z inicjatywy użytkowników Witryny FQS.

Pliki cookie i inne podobne technologie
Witryny FQS stosują tzw. Cookies („ciasteczka”), informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.  FQS może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.  W niniejszej Polityce Prywatności informacje dotyczące cookies mają zastosowanie także do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Witryn FQS.  Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz losowo generowany 18-cyfrowy, niepowtarzalny identyfikator przypisywanych do przeglądarek internetowych zainstalowanych na konkretnych urządzeniach Użytkownika.  Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez narzędzia Google Analytics do monitorowania ruchu i aktywności w Witrynie.

Cookies służą prawidłowemu działaniu witryny FQS, a w szczególności:
 • tworzeniu statystyk oglądalności poszczególnych treści,
 • personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu,
 • utrzymywaniu sesji użytkowników,

Witryna FQS stosuje następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. umożliwiające korzystanie z sesji;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/klasycznej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej, stanu mechanizmu zakładek itp.;
 • „analityczne” pliki cookies, umożliwiające sporządzanie statystyk aktywności użytkowników w Witrynie.

Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.  Zwracamy uwagę, że może to powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie części lub całości Witryny oraz spowolnić działanie przeglądarki.  W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookies.  

W celu łatwego zarządzania plikami cookies, należy wybrać przeglądarkę z poniższej listy i postępować zgodnie z instrukcjami: Urządzenia mobilne:
Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym FQS będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

Newsletter 
Użytkownik ma możliwość́ wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera. W tym celu musi podać́ swój dane w polu dotyczącym Newslettera lub wypełnić odpowiedni formularz, zamieszczone w serwisie internetowym, w którym podaje m.in.:
 • adres e-mail, 
 • imię i nazwisko, 
 • nazwę przedsiębiorstwa, 
 • stanowisko pracy, 
 • adres i kod pocztowy. 

Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie Newslettera wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected] o treści „cofam zgodę” i wpisując w temacie wiadomości „Newsletter”. 

Prawa użytkownika
Użytkownikowi przysługuje prawo do zapoznania się ze swoimi danymi, przechowywanymi przez FQS i w razie zaistnienia konieczności – prawo do poprawienia i uzupełniania wszelkich nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych. Nadto, w każdym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych z bazy FQS. W tym celu należy drogą elektroniczną na adres: [email protected] przesłać żądanie modyfikacji lub usunięcia danych osobowych.

Ujawnienie wymagane przez prawo
W określonych, ograniczonych okolicznościach FQS może udostępniać lub przekazywać dane osobowe niepowiązanym z FQS osobom trzecim. W szczególności FQS może przekazać dane osobowe osobie trzeciej:
na wniosek Użytkownika;
 • w celu dostosowania się do wymagań prawnych lub nakazu sądowego;
 • w celu weryfikacji możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na kradzieży tożsamości;
 • w związku ze sprzedażą, zakupem, fuzją, reorganizacją, likwidacją bądź rozwiązaniem FQS; lub
 • w innych podobnych okolicznościach.

Ochrona danych
FQS wdraża odpowiednie środki w celu ochrony poufności danych osobowych oraz zachowania ich integralności. W celu zabezpieczenia danych przy ich przesyłaniu FQS wykorzystuje połączenie szyfrowane. FQS nie bierze odpowiedzialności za dane przesyłane przez strony trzecie oraz za dane przesyłane za pośrednictwem niezabezpieczonych łączy.

Odsyłacze do innych stron WWW innych firm/organizacji
Witryny internetowe FQS mogą zawierać linki do stron WWW innych przedsiębiorstw lub organizacji. FQS nie ponosi odpowiedzialności za procedury i mechanizmy stosowane w tych przedsiębiorstwach/organizacjach odnośnie ochrony prywatności oraz za zawartość innych stron WWW.