EN

Dziękujemy, Jerzy Kowalski

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Finanse

Newsletter

Open Information Model - niezależny od składni procesor OIM

 

 

Otwarty Model Informacyjny (OIM) zapewnia niezależny od składni model danych XBRL, pozwalający na niezawodną transformację danych XBRL na inne reprezentacje.
Nasze portfolio produktów obejmuje dedykowany silnik przetwarzania OIM, który wewnętrznie wykorzystuje i eksponuje model danych OIM. Silnik umożliwia ładowanie formatów danych OIM, sprawdzanie poprawności raportów OIM pod kątem odpowiednich specyfikacji, wykonywanie typowych operacji na raportach (pełny zakres sprawdzania danych, renderowanie do Excela itp.) oraz konwertowanie raportów do innych obsługiwanych formatów.
Funkcjonalności
 • ​Podstawowa funkcjonalność OIM
 • Ładowanie/taksonomii i tworzenie raportów OIM
 • Warstwa dostępu zarówno do metadanych, jak i danych raportów OIM
 • Obsługa błędów specyfikacji OIM (i innych odpowiednich). Ładowanie raportów do natywnego modelu danych OIM
 • Pełen zakres walidacji raportów i danych
 • Konwersje pomiędzy różnymi formatami OIM
Dodatkowe funkcje dla osób zaangażowanych w utrzymanie taksonomii
 
 • Zautomatyzowane generowanie metadanych OIM-CSV dla taksonomii Table Linkbase
 • Obsługa EBA i „ogólnego” formatu metadanych
 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub uzyskać dostęp do wersji demonstracyjnej produktów [email protected]

Open Information Model - niezależny od składni procesor OIM

 

 

Otwarty Model Informacyjny (OIM) zapewnia niezależny od składni model danych XBRL, pozwalający na niezawodną transformację danych XBRL na inne reprezentacje.
Nasze portfolio produktów obejmuje dedykowany silnik przetwarzania OIM, który wewnętrznie wykorzystuje i eksponuje model danych OIM. Silnik umożliwia ładowanie formatów danych OIM, sprawdzanie poprawności raportów OIM pod kątem odpowiednich specyfikacji, wykonywanie typowych operacji na raportach (pełny zakres sprawdzania danych, renderowanie do Excela itp.) oraz konwertowanie raportów do innych obsługiwanych formatów.
 • Obsługiwane formaty
 • xBRL-XML
 •  xBRL-CSV
 •  xBRL-JSON
 • Niezależny od składni model danych OIM
 • Silnik przetwarzania zgodny z OIM
 • ​Podstawowa funkcjonalność OIM
 • Ładowanie/taksonomii i tworzenie raportów OIM
 • Warstwa dostępu zarówno do metadanych, jak i danych raportów OIM
 • Obsługa błędów specyfikacji OIM (i innych odpowiednich). Ładowanie raportów do natywnego modelu danych OIM
 • Pełen zakres walidacji raportów i danych
 • Konwersje pomiędzy różnymi formatami OIM
Dodatkowe funkcje dla osób zaangażowanych w utrzymanie taksonomii
 
 • Zautomatyzowane generowanie metadanych OIM-CSV dla taksonomii Table Linkbase
 • Obsługa EBA i „ogólnego” formatu metadanych
 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub uzyskać dostęp do wersji demonstracyjnej produktów [email protected]