Z przyjemnością informujemy, że wysoce skalowalny procesor walidujący INTERSTAGE XWand Runtime odnowił certyfikację XBRL.

Silnik przetwarzania XWand Runtime jest jednym z pierwszych komercyjnych silników XBRL oficjalnie certyfikowanych przez XBRL International, co potwierdza, że ​​pomyślnie przeszedł testy „XBRL Conformance Suite”, w pełni obsługuje specyfikacje XBRL i poprawnie sprawdza zgodność raportów względem w/w specyfikacji.
Zapewniając tym samym, że nasi klienci optymalizują wydajność swoich rozwiązań XBRL i Inline XBRL oraz, że rozwiązania te zapewniają zgodność z obecnymi jak również przyszłymi specyfikacjami XBRL i wspierają dowolne taksonomie stworzone zgodnie ze specyfikacją.
 
Aby uzyskać więcej informacji na temat certyfikacji produktu, zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej XBRL International: