Od początku 2018 r. wszystkie instytucje finansowe niebędące bankami są zobowiązane do przygotowywania i przesyłania raportów XBRL do Centralnego Banku Rosji, utworzonych w oparciu o taksonomię CBRF.

Adresując potrzeby rynku rosyjskiego Fujitsu przygotowało rozwiązanie głęboko zintegrowane z systemami księgowymi lokalnych dostawców... zobacz więcej