EN

Dziękujemy, Jerzy Kowalski

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Produkcja & Przemysł

Newsletter

COLMINA Digital Manufacturing FJVPS

FJVPS to pakiet oprogramowania, który wykorzystuje dane 3D zaprojektowane w systemie CAD, w celu wsparcia planowania procesów produkcji, począwszy od przeglądów produktu po tworzenie instrukcji produkcyjnych.

W przypadku dużych projektów, występuje rosnąca potrzeba wykorzystania danych 3D w ścisłej współpracy z narzędziami pozwalającymi na analizę projektu, jak i symulację procesów. COLMINA Digital Manufacturing FJVPS to oprogramowanie, które ma na celu skrócenie czasu oraz zmniejszenie kosztów rozpoczęcia produkcji masowej, poprzez przegląd modelu 3D produktu, weryfikację występujących kolizji podczas montażu, oraz tworzenie dokumentów wykorzystywanych w produkcji. COLMINA Digital Manufacturing FJVPS umożliwia działowi produkcyjnemu dokonanie przeglądu produktu, na wczesnym etapie procesu projektownia, dzięki czemu dział produkcji ma możliwość wcześniejszej komunikacji z działem projektowym, o możliwych awariach podczas montażu oraz poprawkach. 
Korzyści klientów
FJVPS wpływa  na poprawę jakości i czasu produkcji, na wczesnym etapie projektu masowego wytwarzania. Prostota w obsłudze oprogramowania, pozwala na jego wykorzystanie  przez osoby niedoświadczone z CAD. 
Poprawa jakości:
 • 50-80% błędów projektowych zostało wykrytych za pomocą wirtualnego prototypu,
 • Większość defektów montażowych zostało usuniętych przed ich zatwierdzeniem,
 • Spadła konieczność nanoszenia zmian w dokumetacji technicznej do 1/6,
 • Błędy w montażu ograniczono do 1/5 w przeciągu 1,5 roku,
 • Założony cel redukcji 80% problemów montażowych, został osiągnięty w przeciągu 4 lat. 
Wzmocnienie produkcji oraz redukcja kosztów:
 • Czas wdrażania prototypu został zredukowany do 1/5,
 • Okres rozwoju nowego produktu został skrócony do sześciu miesięcy, a koszt ograniczony do ½.
Skrócenie czasu: 
 • Czas wykonania instrukcji montażowych został pomniejszony o 30-40%,
 • Zanotowano poprawę  komunikacji pomiędzy działem projektowym a innymi segmentami biznesu,
 • Propozycje ulepszeń stały się możliwe bez rzeczywistego produktu. 
FJVPS moduły
 • FJVPS Assembly Animation
 • FJVPS Viewer (Free)
 • FJVPS Document Interface
 • FJVPS Assembly Process Viewer (Free)
 
 
FJVPS Standard (DMU+MFG set)
FJVPS MFG (Assemblability verification)
FJVPS MFG DMU (Digital Mockup)
FJVPS Harness
 FJVPS Assembly Animation
FJVPS Document Interface
FJVPS Viewer
FJVPS Assembly Process Viewer
Display 3D-model shape yes - yes - yes - yes yes
Show MFG flow, MFG animation playback yes yes - - yes - yes yes
Measurement, Cross section yes - yes - yes - yes -
Create / review harness - - - yes - - - -
Add annotations yes yes yes - yes - - -
Edit assembling flow yes yes - - yes - - -
Assembly/disassembly animation creation yes yes - - yes - - -
Detecting collisions in animation yes yes - - yes - - -
Output flow data, Output snap shots yes yes - - - yes* - -
Interference/clearance check yes yes yes - - - - -
Mechanism setting yes - yes - - - - -
Human, Tools yes - yes - - - - -
Design review yes - yes - - - - -
Engineering change yes yes yes - - - - -
Man-hour estimation yes yes - - - - - -
Assemblability evaluation yes yes - - - - - -
Process split, Resource assignment yes yes - - - - - -
Touch panel operations yes - yes - yes - yes yes

*Outputting flow info and snapshots made by FJVPS Assembly Animation for making various documents FJVPS Standard, MFG, DMU: Floating license 
FJVPS Assembly Animation, Document Interface : Stand alone license 
FJVPS Viewer: license free 
FJVPS DMU is necessary to run FJVPS MFG and Harness.
 
FJVPS wymagania
Program COLMINA Digital Manufacturing FJVPS jest zbudowany i pracuje w oparciu o najnowsze technologie informatyczne. Jest to aplikacja pracująca w środowisku Windows. 
Wymagania sprzętowe i programowe:
Recommended specifications
Operating System Microsoft Windows 10 Enterprise, Pro (Win32/x64) 
Microsoft Windows 8.1 Enterprise, Pro (Win32/x64) 
Microsoft Windows 8 Enterprise, Pro (Win32/x64)
CPU 1GHz and above
Physical memory (RAM) 1GB and above
Hard disk capacity 1GB and above
Graphics card memory 128MB and above
supporting OpenGL accelerator
CAD Data Interface FJICAD/SX, FJICAD/MX, NX, NX I-deas,PTC Creo Parametric (former Pro/E), PTC Creo Elements/Direct, SolidWorks, Solid Edge, CATIA V5*, Autodesk Inventor,Parasolid*, STL, VRML 2.0

COLMINA Digital Manufacturing FJVPS

FJVPS to pakiet oprogramowania, który wykorzystuje dane 3D zaprojektowane w systemie CAD, w celu wsparcia planowania procesów produkcji, począwszy od przeglądów produktu po tworzenie instrukcji produkcyjnych.

W przypadku dużych projektów, występuje rosnąca potrzeba wykorzystania danych 3D w ścisłej współpracy z narzędziami pozwalającymi na analizę projektu, jak i symulację procesów. COLMINA Digital Manufacturing FJVPS to oprogramowanie, które ma na celu skrócenie czasu oraz zmniejszenie kosztów rozpoczęcia produkcji masowej, poprzez przegląd modelu 3D produktu, weryfikację występujących kolizji podczas montażu, oraz tworzenie dokumentów wykorzystywanych w produkcji. COLMINA Digital Manufacturing FJVPS umożliwia działowi produkcyjnemu dokonanie przeglądu produktu, na wczesnym etapie procesu projektownia, dzięki czemu dział produkcji ma możliwość wcześniejszej komunikacji z działem projektowym, o możliwych awariach podczas montażu oraz poprawkach. 
FJVPS wpływa  na poprawę jakości i czasu produkcji, na wczesnym etapie projektu masowego wytwarzania. Prostota w obsłudze oprogramowania, pozwala na jego wykorzystanie  przez osoby niedoświadczone z CAD. 
Poprawa jakości:
 • 50-80% błędów projektowych zostało wykrytych za pomocą wirtualnego prototypu,
 • Większość defektów montażowych zostało usuniętych przed ich zatwierdzeniem,
 • Spadła konieczność nanoszenia zmian w dokumetacji technicznej do 1/6,
 • Błędy w montażu ograniczono do 1/5 w przeciągu 1,5 roku,
 • Założony cel redukcji 80% problemów montażowych, został osiągnięty w przeciągu 4 lat. 
Wzmocnienie produkcji oraz redukcja kosztów:
 • Czas wdrażania prototypu został zredukowany do 1/5,
 • Okres rozwoju nowego produktu został skrócony do sześciu miesięcy, a koszt ograniczony do ½.
Skrócenie czasu: 
 • Czas wykonania instrukcji montażowych został pomniejszony o 30-40%,
 • Zanotowano poprawę  komunikacji pomiędzy działem projektowym a innymi segmentami biznesu,
 • Propozycje ulepszeń stały się możliwe bez rzeczywistego produktu. 
 • FJVPS Assembly Animation
 • FJVPS Viewer (Free)
 • FJVPS Document Interface
 • FJVPS Assembly Process Viewer (Free)
 
 
FJVPS Standard (DMU+MFG set)
FJVPS MFG (Assemblability verification)
FJVPS MFG DMU (Digital Mockup)
FJVPS Harness
 FJVPS Assembly Animation
FJVPS Document Interface
FJVPS Viewer
FJVPS Assembly Process Viewer
Display 3D-model shape yes - yes - yes - yes yes
Show MFG flow, MFG animation playback yes yes - - yes - yes yes
Measurement, Cross section yes - yes - yes - yes -
Create / review harness - - - yes - - - -
Add annotations yes yes yes - yes - - -
Edit assembling flow yes yes - - yes - - -
Assembly/disassembly animation creation yes yes - - yes - - -
Detecting collisions in animation yes yes - - yes - - -
Output flow data, Output snap shots yes yes - - - yes* - -
Interference/clearance check yes yes yes - - - - -
Mechanism setting yes - yes - - - - -
Human, Tools yes - yes - - - - -
Design review yes - yes - - - - -
Engineering change yes yes yes - - - - -
Man-hour estimation yes yes - - - - - -
Assemblability evaluation yes yes - - - - - -
Process split, Resource assignment yes yes - - - - - -
Touch panel operations yes - yes - yes - yes yes

*Outputting flow info and snapshots made by FJVPS Assembly Animation for making various documents FJVPS Standard, MFG, DMU: Floating license 
FJVPS Assembly Animation, Document Interface : Stand alone license 
FJVPS Viewer: license free 
FJVPS DMU is necessary to run FJVPS MFG and Harness.
 
Program COLMINA Digital Manufacturing FJVPS jest zbudowany i pracuje w oparciu o najnowsze technologie informatyczne. Jest to aplikacja pracująca w środowisku Windows. 
Wymagania sprzętowe i programowe:
Recommended specifications
Operating System Microsoft Windows 10 Enterprise, Pro (Win32/x64) 
Microsoft Windows 8.1 Enterprise, Pro (Win32/x64) 
Microsoft Windows 8 Enterprise, Pro (Win32/x64)
CPU 1GHz and above
Physical memory (RAM) 1GB and above
Hard disk capacity 1GB and above
Graphics card memory 128MB and above
supporting OpenGL accelerator
CAD Data Interface FJICAD/SX, FJICAD/MX, NX, NX I-deas,PTC Creo Parametric (former Pro/E), PTC Creo Elements/Direct, SolidWorks, Solid Edge, CATIA V5*, Autodesk Inventor,Parasolid*, STL, VRML 2.0