EN

Dziękujemy, Jerzy Kowalski

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Produkcja & Przemysł

Newsletter

VPS

VPS to pakiet oprogramowania, który wykorzystuje dane 3D zaprojektowane w systemie CAD, w celu wsparcia planowania procesów produkcji, począwszy od przeglądów produktu po tworzenie instrukcji produkcyjnych.

W przypadku dużych projektów, występuje rosnąca potrzeba wykorzystania danych 3D w ścisłej współpracy z narzędziami pozwalającymi na analizę projektu, jak i symulację procesów. VPS to oprogramowanie, które ma na celu skrócenie czasu oraz zmniejszenie kosztów rozpoczęcia produkcji masowej, poprzez przegląd modelu 3D produktu, weryfikację występujących kolizji podczas montażu, oraz tworzenie dokumentów wykorzystywanych w produkcji. VPS umożliwia działowi produkcyjnemu dokonanie przeglądu produktu, na wczesnym etapie procesu projektownia, dzięki czemu dział produkcji ma możliwość wcześniejszej komunikacji z działem projektowym, o możliwych awariach podczas montażu oraz poprawkach. 
Korzyści klientów
FJVPS wpływa  na poprawę jakości i czasu produkcji, na wczesnym etapie projektu masowego wytwarzania. Prostota w obsłudze oprogramowania, pozwala na jego wykorzystanie  przez osoby niedoświadczone z CAD. 
Poprawa jakości:
 • 50-80% błędów projektowych zostało wykrytych za pomocą wirtualnego prototypu,
 • większość defektów montażowych zostało usuniętych przed ich zatwierdzeniem,
 • spadła konieczność nanoszenia zmian w dokumetacji technicznej do 1/6,
 • błędy w montażu ograniczono do 1/5 w przeciągu 1,5 roku,
 • założony cel redukcji 80% problemów montażowych, został osiągnięty w przeciągu 4 lat. 
Wzmocnienie produkcji oraz redukcja kosztów:
 • Czas wdrażania prototypu został zredukowany do 1/5,
 • Okres rozwoju nowego produktu został skrócony do sześciu miesięcy, a koszt ograniczony do ½.
Skrócenie czasu: 
 • Czas wykonania instrukcji montażowych został pomniejszony o 30-40%,
 • Zanotowano poprawę  komunikacji pomiędzy działem projektowym a innymi segmentami biznesu,
 • Propozycje ulepszeń stały się możliwe bez rzeczywistego produktu. 
FJVPS moduły
 • FJVPS Assembly Animation
 • FJVPS Viewer (Free)
 • FJVPS Document Interface
 • FJVPS Assembly Process Viewer (Free)

*Outputting flow info and snapshots made by FJVPS Assembly Animation for making various documents FJVPS Standard, MFG, DMU: Floating license 
FJVPS Assembly Animation, Document Interface : Stand alone license 
FJVPS Viewer: license free 
FJVPS DMU is necessary to run FJVPS MFG and Harness.
FJVPS wymagania
Program VPS jest zbudowany i pracuje w oparciu o najnowsze technologie informatyczne. Jest to aplikacja pracująca w środowisku Windows. 
Wymagania sprzętowe i programowe:
Recommended specifications
Operating System Microsoft Windows 10 Enterprise, Pro (Win32/x64) 
Microsoft Windows 8.1 Enterprise, Pro (Win32/x64) 
Microsoft Windows 8 Enterprise, Pro (Win32/x64) 
Microsoft Windows 7 Ultimate, Enterprise, Professional (Win32/x64)
CPU 1GHz and above
Physical memory (RAM) 1GB and above
Hard disk capacity 1GB and above
Graphics card memory 128MB and above
supporting OpenGL accelerator
CAD Data Interface FJICAD/SX, FJICAD/MX, NX, NX I-deas,PTC Creo Parametric (former Pro/E), PTC Creo Elements/Direct, SolidWorks, Solid Edge, CATIA V5*, Autodesk Inventor,Parasolid*, STL, VRML 2.0

VPS

VPS to pakiet oprogramowania, który wykorzystuje dane 3D zaprojektowane w systemie CAD, w celu wsparcia planowania procesów produkcji, począwszy od przeglądów produktu po tworzenie instrukcji produkcyjnych.

W przypadku dużych projektów, występuje rosnąca potrzeba wykorzystania danych 3D w ścisłej współpracy z narzędziami pozwalającymi na analizę projektu, jak i symulację procesów. VPS to oprogramowanie, które ma na celu skrócenie czasu oraz zmniejszenie kosztów rozpoczęcia produkcji masowej, poprzez przegląd modelu 3D produktu, weryfikację występujących kolizji podczas montażu, oraz tworzenie dokumentów wykorzystywanych w produkcji. VPS umożliwia działowi produkcyjnemu dokonanie przeglądu produktu, na wczesnym etapie procesu projektownia, dzięki czemu dział produkcji ma możliwość wcześniejszej komunikacji z działem projektowym, o możliwych awariach podczas montażu oraz poprawkach. 
FJVPS wpływa  na poprawę jakości i czasu produkcji, na wczesnym etapie projektu masowego wytwarzania. Prostota w obsłudze oprogramowania, pozwala na jego wykorzystanie  przez osoby niedoświadczone z CAD. 
Poprawa jakości:
 • 50-80% błędów projektowych zostało wykrytych za pomocą wirtualnego prototypu,
 • większość defektów montażowych zostało usuniętych przed ich zatwierdzeniem,
 • spadła konieczność nanoszenia zmian w dokumetacji technicznej do 1/6,
 • błędy w montażu ograniczono do 1/5 w przeciągu 1,5 roku,
 • założony cel redukcji 80% problemów montażowych, został osiągnięty w przeciągu 4 lat. 
Wzmocnienie produkcji oraz redukcja kosztów:
 • Czas wdrażania prototypu został zredukowany do 1/5,
 • Okres rozwoju nowego produktu został skrócony do sześciu miesięcy, a koszt ograniczony do ½.
Skrócenie czasu: 
 • Czas wykonania instrukcji montażowych został pomniejszony o 30-40%,
 • Zanotowano poprawę  komunikacji pomiędzy działem projektowym a innymi segmentami biznesu,
 • Propozycje ulepszeń stały się możliwe bez rzeczywistego produktu. 
 • FJVPS Assembly Animation
 • FJVPS Viewer (Free)
 • FJVPS Document Interface
 • FJVPS Assembly Process Viewer (Free)

*Outputting flow info and snapshots made by FJVPS Assembly Animation for making various documents FJVPS Standard, MFG, DMU: Floating license 
FJVPS Assembly Animation, Document Interface : Stand alone license 
FJVPS Viewer: license free 
FJVPS DMU is necessary to run FJVPS MFG and Harness.
Program VPS jest zbudowany i pracuje w oparciu o najnowsze technologie informatyczne. Jest to aplikacja pracująca w środowisku Windows. 
Wymagania sprzętowe i programowe:
Recommended specifications
Operating System Microsoft Windows 10 Enterprise, Pro (Win32/x64) 
Microsoft Windows 8.1 Enterprise, Pro (Win32/x64) 
Microsoft Windows 8 Enterprise, Pro (Win32/x64) 
Microsoft Windows 7 Ultimate, Enterprise, Professional (Win32/x64)
CPU 1GHz and above
Physical memory (RAM) 1GB and above
Hard disk capacity 1GB and above
Graphics card memory 128MB and above
supporting OpenGL accelerator
CAD Data Interface FJICAD/SX, FJICAD/MX, NX, NX I-deas,PTC Creo Parametric (former Pro/E), PTC Creo Elements/Direct, SolidWorks, Solid Edge, CATIA V5*, Autodesk Inventor,Parasolid*, STL, VRML 2.0