EN

Dziękujemy, Jerzy Kowalski

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Produkcja & Przemysł

Newsletter

Measuring360

Measuring360 (M360) to innowacyjna technologia IPS (Indoor Positioning System), oparta na analizie obrazu, wykorzystująca system optyczny (kamera) do pozycjonowania położenia obiektów wewnątrz budynków. Układ składa się z kamery (lub z kilku kamer), komputera oraz unikalnego oprogramowania M360. Narzędzie analizuje obraz widziany przez kamerę a następnie rozpoznaje położenie specjalnych markerów (różnokolorowe koncentryczne koła) umieszczonych na ścianach lub suficie pomieszczenia. Na tej podstawie wylicza, z wysoką precyzją (10cm - 30cm), lokalizację obiektu. Całość sprzężona jest z zewnętrzną aplikacją nadzorującą ruch obiektów wewnątrz budynku.

Zalety Measuring360
 • Precyzyjne pozycjonowanie w pomieszczeniach - obiekt można zlokalizować z bardzo dużą dokładnością - mniejszą niż 30 cm
 • Niskie koszty instalacji i eksploatacji.
 • Proste i niedrogie wdrożenie.
 • Rozpoznawanie kodów kreskowych.
 • Może być stosowany w miejscach, w których występują zakłócenia fal radiowych.
 • Możliwość pomiaru wysokości obiektu i kierunku ruchu.
 • Bardzo łatwa integracja z innymi systemami - generuje dane w postaci pliku CSV.
Opis
System pozycjonowania w pomieszczeniach (Indoor Positioning System – IPS) to rozwiązanie, które w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym określa położenie osoby lub obiektu w zamkniętym pomieszczeniu (wewnątrz budynku). Takimi budynkami mogą być: hale fabryczne i magazynowe, centra handlowe, lotniska, budynki wielokondygnacyjne, muzea i parki rozrywki, oraz wiele innych.
IPS jest komponentem składowym większych rozwiązań. Jako przykład można wymienić systemy umożliwiające nawigację w budynkach, rozwiązania zapewniające unikanie przeszkód przez pojazdy autonomiczne (AGV) czy też systemy wspomagające optymalizację procesów logistycznych.

Measuring360 (M360) to innowacyjna technologia, oparta na analizie obrazu, wykorzystująca system optyczny (kamera) do śledzenia położenia obiektów wewnątrz budynków. Układ składa się z kamery (lub z kilku kamer), komputera oraz unikalnego oprogramowania M360. Narzędzie analizuje obraz widziany przez kamerę a następnie rozpoznaje położenie specjalnych markerów (różnokolorowe koncentryczne koła) umieszczonych na ścianach lub suficie pomieszczenia. Na tej podstawie wylicza, z wysoką precyzją (10cm - 30cm), lokalizację obiektu. Całość sprzężona jest z zewnętrzną aplikacją nadzorującą ruch obiektów wewnątrz budynku.
 
Parametr M360
Technologia Analiza obrazu
Nawigacja zliczeniowa
Dokładność 10 – 30cm
Zasięg Do około 20m
Częstotliwość pomiaru 0.1 sekundy
Pozycjonowanie Wyliczane w trakcie ruchu
Kierunek ruchu Bezpośrednio wyliczany przez M360
Łączność Brak konieczności ingerencji w strukturę budynku
Zasilanie Brak konieczności ingerencji w strukturę budynku


Link do strony producenta (w języku japońskim).

 
Cechy
Dokładne pozycjonowanie w pomieszczeniach
Wysoka dokładność zapewnianych pomiarów - lepsza niż standardowe implementacje IPS oparte na technologiach radiowych, takich jak Bluetooth, RFID, UWB czy Wi-Fi

Pomiar pozycji i kierunku ruchu
System podaje aktualną pozycję w czasie rzeczywistym (RTLS) a także umożliwia wyliczenie kierunku ruchu

Pomiar wysokości obiektów
Algorytm rozpoznawania obrazu M360 zapewnia pomiary wysokości obiektów w zakresie widzenia kamery

Rozpoznawanie kodów kreskowych
M360 rozpoznaje kody kreskowe, co pozwala na zarządzanie informacją o lokalizacji magazynowanych towarów

Łatwe wdrożenie
Wysoka skalowalność, łatwa i tania konserwacja oraz elastyczność dostrajania i ulepszania pomiarów to zalety korzystania z technologii M360

Praca w trudnych warunkach
Rozpoznawanie obrazu w M360 rozwiązuje szereg wyzwań, z którymi technologie radiowe zwykle sobie nie radzą: wysokoenergetyczne pola elektromagnetyczne, zakłócenia fal radiowych, białe plamy powodowane przez konstrukcje z litego metalu itp.

 
Zastosowanie
Systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS)
 • Śledzenie pojazdów (np. wózków widłowych) wewnątrz magazynu
 • Sterowanie pojazdami (AGV)

Zarządzanie stanami magazynowymi – odczyt kodów kreskowych

Wysoka skalowalność i łatwość wdrożenia pozwalają na wykorzystanie M360 w zarządzaniu tymczasowymi magazynami – optymalizacja przestrzeni magazynowej

Wykorzystanie technologii rozpoznawania obrazu i pozycjonowania do usprawnienia pracy zdalnej
 • Obraz z postępu budowy jest nakładany na projekt budowy (CAD)
 • Możliwość oceny postępów prac bez konieczności wizyty na terenie budowy (COVID-19)
Specyfikacja
Prametry techniczne:
 • Sprzęt
  • Komputer PC z systemem Windows
  • Kamera szerokokątna (ELP USB) lub kamera 360 stopni
  • Kamera pozycjonująca: Intel RealSense T265
  • Kolorowe markery do umieszczenia we wstępnie zdefiniowanych miejscach wewnątrz budynku
 • Oprogramowanie
  • Oprogramowanie Fujitsu M360 zainstalowane na PC
 • Architektura
  • Obliczenia pozycji wykonywane bezpośrednio na stacji roboczej
  • Elastyczność budowania innych architektur w rozwiązaniu docelowym (np. gromadzenie pozycji wszystkich pojazdów na centralnym serwerze)

M360 może pracować w dwóch konfiguracjach wykorzystujących jedną kamerę 360 stopni (np. RICOH THETA V) lub układ dwóch kamer: szerokokątnej (np. ELP USB) oraz kamery pozycjonującej (Intel RealSense Tracking T265). Pozycja systemu określana jest przez program M360 na podstawie kolorowych markerów umieszczonych we wstępnie zdefiniowanych miejscach wewnątrz budynku. Wynik w postaci pliku CSV przekazywany jest do systemu zarządzającego.

Rozwiązanie z jedną kamerą 360 stopni
 • Kamera 360 stopni – np. RICOH THETA V
 • Komputer PC (Windows; Intel Core i3 64-bit, 4 GB RAM, 1 GB wolnej przestrzeni dyskowej)
 • Kolorowe markery do umieszczenia wewnątrz budynku. Miejsca te są definiowane w fazie wdrożenia. Markery to różnokolorowe koncentryczne koła
 • Technologia pomiaru
  • Rozpoznawanie obrazu
  • Zdjęcie musi obejmować trzy markery
  • Na podstawie położenia markerów wyliczana jest pozycja obiektu
 • Zmierzona pozycja jest przesyłana do aplikacji zewnętrznej poprzez plik CSV
 • Dodatkowa funkcjonalność – rozpoznawanie kodów kreskowych

Rozwiązanie z dwiema kamerami
 • Kamery:
  • Intel RealSense Tracking T265
  • Kamera 180⁰ np. ELP USB 180 Degree
 • Komputer PC (Windows; Intel Core i3 64-bit, 4 GB RAM, 1 GB wolnej przestrzeni dyskowej)
 • Kolorowe markery
 • Technologia pomiaru
  • Kamera pozycjonująca umożliwia precyzyjne poruszanie się oraz pomiar położenia 
  • Błąd pozycjonowania korygowany jest poprzez pomiar położenia markerów
 • Zmierzona pozycja jest przesyłana do aplikacji zewnętrznej poprzez plik CSV
 • Dodatkowa funkcjonalność – rozpoznawanie kodów kreskowych

Wdrożenie
 • Rozlokowanie
  • Analiza - rozpoznanie konstrukcji budynku
  • Projektowanie - zaprojektowanie początkowego położenia markerów i przygotowanie wstępnej konfiguracji
  • Testy - rozmieszczenie markerów i weryfikacja pomiarów pozycji na miejscu
  • Kalibracja - dopasowanie rozwiązania i korekta markerów w celu uzyskania możliwie najlepszej dokładności pomiarów
 • Skalowanie - rozszerzenie zakresu pomiarów położenia jest niezwykle proste. Nowy budynek lub część budynku muszą być oznaczone znacznikami, a M360 dostosowany do nowych parametrów. Nie są wymagane żadne prace budowlane.
 • Integracja - M360 udostępnia dane o położeniu obiektów w pliku CSV. W ten sposób pomiary położenia można łatwo zintegrować z dowolną aplikacją biznesową

 

Measuring360

Measuring360 (M360) to innowacyjna technologia IPS (Indoor Positioning System), oparta na analizie obrazu, wykorzystująca system optyczny (kamera) do pozycjonowania położenia obiektów wewnątrz budynków. Układ składa się z kamery (lub z kilku kamer), komputera oraz unikalnego oprogramowania M360. Narzędzie analizuje obraz widziany przez kamerę a następnie rozpoznaje położenie specjalnych markerów (różnokolorowe koncentryczne koła) umieszczonych na ścianach lub suficie pomieszczenia. Na tej podstawie wylicza, z wysoką precyzją (10cm - 30cm), lokalizację obiektu. Całość sprzężona jest z zewnętrzną aplikacją nadzorującą ruch obiektów wewnątrz budynku.

Zalety Measuring360
 • Precyzyjne pozycjonowanie w pomieszczeniach - obiekt można zlokalizować z bardzo dużą dokładnością - mniejszą niż 30 cm
 • Niskie koszty instalacji i eksploatacji.
 • Proste i niedrogie wdrożenie.
 • Rozpoznawanie kodów kreskowych.
 • Może być stosowany w miejscach, w których występują zakłócenia fal radiowych.
 • Możliwość pomiaru wysokości obiektu i kierunku ruchu.
 • Bardzo łatwa integracja z innymi systemami - generuje dane w postaci pliku CSV.
System pozycjonowania w pomieszczeniach (Indoor Positioning System – IPS) to rozwiązanie, które w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym określa położenie osoby lub obiektu w zamkniętym pomieszczeniu (wewnątrz budynku). Takimi budynkami mogą być: hale fabryczne i magazynowe, centra handlowe, lotniska, budynki wielokondygnacyjne, muzea i parki rozrywki, oraz wiele innych.
IPS jest komponentem składowym większych rozwiązań. Jako przykład można wymienić systemy umożliwiające nawigację w budynkach, rozwiązania zapewniające unikanie przeszkód przez pojazdy autonomiczne (AGV) czy też systemy wspomagające optymalizację procesów logistycznych.

Measuring360 (M360) to innowacyjna technologia, oparta na analizie obrazu, wykorzystująca system optyczny (kamera) do śledzenia położenia obiektów wewnątrz budynków. Układ składa się z kamery (lub z kilku kamer), komputera oraz unikalnego oprogramowania M360. Narzędzie analizuje obraz widziany przez kamerę a następnie rozpoznaje położenie specjalnych markerów (różnokolorowe koncentryczne koła) umieszczonych na ścianach lub suficie pomieszczenia. Na tej podstawie wylicza, z wysoką precyzją (10cm - 30cm), lokalizację obiektu. Całość sprzężona jest z zewnętrzną aplikacją nadzorującą ruch obiektów wewnątrz budynku.
 
Parametr M360
Technologia Analiza obrazu
Nawigacja zliczeniowa
Dokładność 10 – 30cm
Zasięg Do około 20m
Częstotliwość pomiaru 0.1 sekundy
Pozycjonowanie Wyliczane w trakcie ruchu
Kierunek ruchu Bezpośrednio wyliczany przez M360
Łączność Brak konieczności ingerencji w strukturę budynku
Zasilanie Brak konieczności ingerencji w strukturę budynku


Link do strony producenta (w języku japońskim).

 
Dokładne pozycjonowanie w pomieszczeniach
Wysoka dokładność zapewnianych pomiarów - lepsza niż standardowe implementacje IPS oparte na technologiach radiowych, takich jak Bluetooth, RFID, UWB czy Wi-Fi

Pomiar pozycji i kierunku ruchu
System podaje aktualną pozycję w czasie rzeczywistym (RTLS) a także umożliwia wyliczenie kierunku ruchu

Pomiar wysokości obiektów
Algorytm rozpoznawania obrazu M360 zapewnia pomiary wysokości obiektów w zakresie widzenia kamery

Rozpoznawanie kodów kreskowych
M360 rozpoznaje kody kreskowe, co pozwala na zarządzanie informacją o lokalizacji magazynowanych towarów

Łatwe wdrożenie
Wysoka skalowalność, łatwa i tania konserwacja oraz elastyczność dostrajania i ulepszania pomiarów to zalety korzystania z technologii M360

Praca w trudnych warunkach
Rozpoznawanie obrazu w M360 rozwiązuje szereg wyzwań, z którymi technologie radiowe zwykle sobie nie radzą: wysokoenergetyczne pola elektromagnetyczne, zakłócenia fal radiowych, białe plamy powodowane przez konstrukcje z litego metalu itp.

 
Systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS)
 • Śledzenie pojazdów (np. wózków widłowych) wewnątrz magazynu
 • Sterowanie pojazdami (AGV)

Zarządzanie stanami magazynowymi – odczyt kodów kreskowych

Wysoka skalowalność i łatwość wdrożenia pozwalają na wykorzystanie M360 w zarządzaniu tymczasowymi magazynami – optymalizacja przestrzeni magazynowej

Wykorzystanie technologii rozpoznawania obrazu i pozycjonowania do usprawnienia pracy zdalnej
 • Obraz z postępu budowy jest nakładany na projekt budowy (CAD)
 • Możliwość oceny postępów prac bez konieczności wizyty na terenie budowy (COVID-19)
Prametry techniczne:
 • Sprzęt
  • Komputer PC z systemem Windows
  • Kamera szerokokątna (ELP USB) lub kamera 360 stopni
  • Kamera pozycjonująca: Intel RealSense T265
  • Kolorowe markery do umieszczenia we wstępnie zdefiniowanych miejscach wewnątrz budynku
 • Oprogramowanie
  • Oprogramowanie Fujitsu M360 zainstalowane na PC
 • Architektura
  • Obliczenia pozycji wykonywane bezpośrednio na stacji roboczej
  • Elastyczność budowania innych architektur w rozwiązaniu docelowym (np. gromadzenie pozycji wszystkich pojazdów na centralnym serwerze)

M360 może pracować w dwóch konfiguracjach wykorzystujących jedną kamerę 360 stopni (np. RICOH THETA V) lub układ dwóch kamer: szerokokątnej (np. ELP USB) oraz kamery pozycjonującej (Intel RealSense Tracking T265). Pozycja systemu określana jest przez program M360 na podstawie kolorowych markerów umieszczonych we wstępnie zdefiniowanych miejscach wewnątrz budynku. Wynik w postaci pliku CSV przekazywany jest do systemu zarządzającego.

Rozwiązanie z jedną kamerą 360 stopni
 • Kamera 360 stopni – np. RICOH THETA V
 • Komputer PC (Windows; Intel Core i3 64-bit, 4 GB RAM, 1 GB wolnej przestrzeni dyskowej)
 • Kolorowe markery do umieszczenia wewnątrz budynku. Miejsca te są definiowane w fazie wdrożenia. Markery to różnokolorowe koncentryczne koła
 • Technologia pomiaru
  • Rozpoznawanie obrazu
  • Zdjęcie musi obejmować trzy markery
  • Na podstawie położenia markerów wyliczana jest pozycja obiektu
 • Zmierzona pozycja jest przesyłana do aplikacji zewnętrznej poprzez plik CSV
 • Dodatkowa funkcjonalność – rozpoznawanie kodów kreskowych

Rozwiązanie z dwiema kamerami
 • Kamery:
  • Intel RealSense Tracking T265
  • Kamera 180⁰ np. ELP USB 180 Degree
 • Komputer PC (Windows; Intel Core i3 64-bit, 4 GB RAM, 1 GB wolnej przestrzeni dyskowej)
 • Kolorowe markery
 • Technologia pomiaru
  • Kamera pozycjonująca umożliwia precyzyjne poruszanie się oraz pomiar położenia 
  • Błąd pozycjonowania korygowany jest poprzez pomiar położenia markerów
 • Zmierzona pozycja jest przesyłana do aplikacji zewnętrznej poprzez plik CSV
 • Dodatkowa funkcjonalność – rozpoznawanie kodów kreskowych

Wdrożenie
 • Rozlokowanie
  • Analiza - rozpoznanie konstrukcji budynku
  • Projektowanie - zaprojektowanie początkowego położenia markerów i przygotowanie wstępnej konfiguracji
  • Testy - rozmieszczenie markerów i weryfikacja pomiarów pozycji na miejscu
  • Kalibracja - dopasowanie rozwiązania i korekta markerów w celu uzyskania możliwie najlepszej dokładności pomiarów
 • Skalowanie - rozszerzenie zakresu pomiarów położenia jest niezwykle proste. Nowy budynek lub część budynku muszą być oznaczone znacznikami, a M360 dostosowany do nowych parametrów. Nie są wymagane żadne prace budowlane.
 • Integracja - M360 udostępnia dane o położeniu obiektów w pliku CSV. W ten sposób pomiary położenia można łatwo zintegrować z dowolną aplikacją biznesową